• หน้าแรก
  • บทความ
  • รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับมาตรฐาน CTPAT แผนการทำงาน การควบคุม และวัดผลตามข้อกำหนด
รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับมาตรฐาน CTPAT แผนการทำงาน การควบคุม และวัดผลตามข้อกำหนด

รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับมาตรฐาน CTPAT แผนการทำงาน การควบคุม และวัดผลตามข้อกำหนด

27 มิ.ย. 2567   ผู้เข้าชม 30

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์การ์ด จำกัด (Silver Guard) มีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) ซึ่งเน้นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและขนส่งสินค้า มาตรฐาน CTPAT  เป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและขนส่งสินค้า โดยพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) มีส่วนอย่างยิ่ง ในเรื่องการดูแลในส่วนของการรักษาความปลอดภัย โดยเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งออกและนำเข้าไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย

ทำไมต้องเลือก รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับมาตรฐาน CTPAT

มาตรฐาน CTPAT เป็นหนึ่งในความสำคัญที่ ซิลเวอร์การ์ด มุ่งเน้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของลูกค้ามีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยการดำเนินงานในด้านนี้ รปภ ซิลเวอร์การ์ด มีการวางแผนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ดังนี้:

1. การวางแผนและกำหนดมาตรการเพิ่มเติม รปภ ซิลเวอร์การ์ด มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CTPAT อย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านของการรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่การตรวจสอบการเข้าถึง การจัดการกับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ไปจนถึงการตรวจสอบและควบคุมการขนส่งสินค้า

2. การอบรมและพัฒนารปภอย่างต่อเนื่อง การอบรมและพัฒนารปภ รปภ. อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ ซิลเวอร์การ์ด ให้ความสำคัญ รปภทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเพิ่มเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มมาตรการใหม่ ๆ ตามมาตรฐาน CTPAT เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รปภ มีความรู้และทักษะที่ทันสมัยอยู่เสมอ

3. การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ซิลเวอร์การ์ด มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในงาน รปภ  เช่น การใช้กล้องวงจรปิดที่มีความละเอียดสูง ระบบการตรวจสอบการเคลื่อนไหว และการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลและการรายงานผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ CTPAT

4. การประเมินและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ซิลเวอร์การ์ด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ระบบ KPI ในการติดตามและวัดผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกการปฏิบัติงานของ รปภ เป็นไปตามมาตรฐาน CTPATและสามารถปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

สรุป

การเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของ ซิลเวอร์การ์ด รปภ ที่ได้มาตรฐาน CTPAT จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้ายและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ซิลเวอร์การ์ด ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด


หากท่านสนใจบริการของเรา สามารถติดต่อได้ที่ ซิลเวอร์การ์ด หรือโทร 094-9255156, 095-6922225 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


บทความที่เกี่ยวข้อง