เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด (SECURITY SILVER GUARD CO., LTD) ให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ รปภ. รับอนุญาต, อารักขาบุคคลสำคัญ และเป็นสถานฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หมู่บ้าน, คอนโด, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสินค้า ฯลฯ พร้อมกับการสร้างความมั่นใจในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015

อีกทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้าประยุกต์ใช้กับงานบริการรักษาความปลอดภัย (Silver guard Platform) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดให้กับลูกค้า

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ โดยผ่านการคัดสรรมากกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศ โครงการ GENIUS SERVICE กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ได้พัฒนางานรักษาความปลอดภัยในรูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัย มีความภาคภูมิใจ และใส่ใจในงานบริการทุกขั้นตอน

โดยคุณค่างานบริการที่เราจะมอบให้ลูกค้า 3S 1T มีดังนี้

 1. S_MART บุคลิกภาพ ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 2. S_ERVICES มีการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 3. S_ECUTITY มีความเป็นเลิศด้านงานรักษาความปลอดภัย
 4. T_ECHNOLOGY ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

 

 

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด มีความพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เพราะบริษัทรักษาความปลอดภัยของเรามีความเป็นมืออาชีพในการดูแลทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีความน่าเชื่อถือที่ได้รับการการันตีจากผลงานมากมาย เราเชื่อว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยของเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อเรียกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของเรา 

 • เมื่อทรัพย์สินสูญหาย จะได้รับการชดใช้คืนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • ลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายสวัสดิการอื่น ในสวัสดิการพนักงาน
 • จัดให้มีสายตรวจ กวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
 • บริษัทมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว คอยแก้ปัญหาให้กับท่าน
 • มีการอบรมและฝึกฝน ทบทวนพนักงานเป็นประจำเสมอ
 • มีทีมงานคอยหมั่นตรวจดูแลทรัพย์สินท่านเป็นอย่างดี
 • คอยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และผู้มาติดต่อ

 

 

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.

 • ป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า, ผู้มาติดต่องาน
 • ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมิได้รับอนุญาต
 • ทำหน้าที่ดูแลทั่วไป ดูแลความสงบเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ปฏิบัติ

อุปกรณ์ประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. 

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • กระบอง, เครื่องอาวุธ, ปืน (ถ้ามี)
 • ไฟฉาย
 • กุญแจมือ
 • วิทยุสื่อสาร
 • ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

 

เลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของซิลเวอร์ การ์ด Silver guard คุณจะได้รับอะไรบ้าง ?

1. ได้รับความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจ

เรามีความเป็นมืออาชีพในการดูแลทรัพย์สิน และความปลอดภัยที่ได้รับความน่าเชื่อถือ มีผลงานมากมาย อีกทั้งเรามีระบบจัดการที่เป็นระบบ เราได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานรักษาความปลอดภัย (Patrol application, VMS) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการงานรักษาความปลอดภัยของลูกค้า เป็นการสร้างความพึงพอใจ รวมถึงสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา 

2. ประสบการณ์ด้านการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร

เรามีประสบการณ์ด้านการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยครบวงจร มากกว่า 5 ปี ได้แก่ รปภ. รับอนุญาต, อารักขาบุคคลสำคัญ, สถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน, คอนโด, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสินค้า ฯลฯ 

3. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการอบรม และฝึกฝนเสมอ

พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา ได้ผ่านการอบรมตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 ถูกต้องตามกฏหมาย และจัดให้มีการทบทวนความรู้ประจำเดือน อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะด้านอื่น ๆ 2 ครั้ง/ปี

4. บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ

เรามีการคัดเลือกบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็น ความอดทน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทักษะการต่อสู้ มีปฏิภาณไหวพริบดี ช่างสังเกต เพื่อให้รู้เท่าทันอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

5. พนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีทักษะในการทำงาน

พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา มีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยเฉพาะในด้านทักษะการต่อสู้ใช้อาวุธประจำกาย ที่จะช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

หากใครกำลังมองหาบริษัทรักษาความปลอดภัยอยู่ ให้ Silver guard ดูแลคุณ เราพร้อมให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างครบวงจรแก่บุคคล และทรัพย์สินของคุณอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด