บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด SECURITY SILVER GUARD CO., LTD ให้บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร ได้แก่ รปภ.รับอนุญาต, อารักขาบุคคลสำคัญ และเป็นสถานฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หมู่บ้าน, คอนโด, โรงงาน, สำนักงาน, โกดังสินค้า ฯลฯ

อีกทั้งบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานบริการรักษาความปลอดภัย (Patrol application, VMS) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจที่สูงสุดให้กับลูกค้า

10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ Genius Service Business Model 2020

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด

รักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด SECURITY SILVER GUARD CO., LTD

เราได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบ โดยผ่านการคัดสรรมากกว่า 300 องค์กรทั่วประเทศ โครงการ GENIUS SERVICE กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

รักษาความปลอดภัย

SECURE CHECKER ระบบตรวจการณ์ออนไลน์ นาฬิกายามรุ่นใหม่ รายงานผลออนไลน์

SECURE CHECKER ระบบตรวจการณ์ออนไลน์ ที่ยกระดับการทำงานของพนักงาน รักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีการตรวจ จุด ที่เป็นประจำ สะดวกใช้งานง่าย รายงานผลการตรวจแบบเรียลไทม์ เก็บข้อมูลผ่านระบบ cloud เก็บสถิติ ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็ทราบผลการทำงานได้ทันที ส่งข้อมูลออกไปใช้ได้ทั้งรูปแบบ excel และเก็บสถิติ

บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร

ทำไมต้องเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด

วางแผนและควบคุมระบบ

วางแผนและควบคุมระบบ

ก่อนเข้าปฏิบัติงาน : สำรวจพื้นที่และออกแบบระบบงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า ระหว่างสัญญา : สุ่มตรวจโดยทีมควบคุมคุณภาพ และจัดทำรายงานประจำเดือน (KPI)

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

รปภ. ของเราผ่านการอบรมตามพรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 และมีการทบทวนความรู้ประจำเดือน เสริมทักษะ 2 ครั้ง/ปี เช่น ภาษาอังกฤษ - จีน, เทคโนโลยีงานรปภ.

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

เราออกแบบ Application เพื่อควบคุมการทำงานของรปภ. เช่น การรายงานตัวเข้า-ออกการทำงาน, รายงานการลาดตระเวนรอบพื้นที่ และระบบบันทึกบุคคลเข้า-ออก

การบริการของเราต่อลูกค้า คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริการแนะนำ

เราจะเป็นแรงผลักดันไปสู่ความสำเร็จให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ลูกค้าของเรา

dcondorin
เศรษฐสิริสันทราย
ไทยดริ้งค์
Nissan
ล้านนาธารา

รวมรีวิวจากลูกค้าของเรา ด้วยคุณภาพการบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ภาพรีวิว

รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
ฝึกอบรม
ฝึกอบรม

บทความล่าสุด

สาระน่ารู้