ฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด เรามีบริการฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน เพื่อให้ทุกชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัย

 


บริการฝึกอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัดทางเรามีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากทางด้านนี้โดยเฉพาะ มาให้ความรู้แก่หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสำหรับเหตุอัคคีภัย

โดยการฝึกอบรบดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด จะให้ความรู้แก่ผู้อบรม ดังนี้

 • ก่อนเกิดเหตุอัคคีภัย
  • ฝึกอบรบการตรวจตราความเรียบร้อยภายในสถานที่
  • ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง
  • ฝึกอบรบการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย
 • ขณะเกิดเหตุอัคคีภัย
  • ฝึกอบรบการดับเพลิง
  • ฝึกอบรบการอพยพหนีไฟ

ท่านสามารถไว้วางใจในบริการนี้กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด เพราะ ทางเรามีการจัดอบรมสำหรับพนักงานป้องกันระงับอัคคีภัยอย่างดี ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมให้ผู้ฝึกอบรมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 

“Silver Guard ที่ไหนมีเราที่นั่นปลอดภัย”

 


บริการที่เกี่ยวข้อง