บริการพนักงาน ป้องกันระงับอัคคีภัย

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริการพนักงาน ป้องกันระงับอัคคีภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด มีบริการพนักงานป้องกันการระงับอัคคีภัย ที่ผ่านการฝึกอบรบหลักสูตรตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันระงับอัคคีภัย 


บริการพนักงานป้องกันระงับอัคคีภัย ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ท่านสามารถไว้วางใจในบริการนี้ เพราะ ทางเรามีการจัดอบรมสำหรับพนักงานป้องกันระงับอัคคีภัยอย่างดี ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริการที่ท่านเลือกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการพนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัย ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

  1. พนักงานป้องกันและระงับอัคคีภัยผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
  2. มีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
  3. ตรวจตราและเฝ้าระวังบริเวณที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายอย่างใกล้ชิด
  4. มีอุปกรณ์สำหรับป้องกันระงับอัคคีภัยโดยเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์จำเพาะเพื่อรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 

 

 “Silver Guard ที่ไหนมีเราที่นั่นปลอดภัย”

 


บริการที่เกี่ยวข้อง