บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (รปภ.)

รักษาความปลอดภัยบุคคลและอาคารสถานที่

บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (รปภ.)

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด มีบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (รปภ.) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับงานบริการรักษาความปลอดภัย


บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (รปภ.) ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ท่านสามารถไว้วางใจในบริการนี้ เพราะ ทางเรามีการจัดอบรมสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างดี เพื่อเตรียมพร้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยของเราให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริการท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด 

 

  1. ดูแลและรักษาความปลอดภัยให้แก่ทรัพย์สินท่านให้ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณที่รับผิดชอบ 
  3. อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก พื้นที่
  4. ใช้ระบบ KPI ในการควบคุมการทำงานรักษาความปลอดภัย
  5. จัดทำรายงานส่งประจำเดือน
  6. Secure Checker Application ที่ใช้งานง่าย
  7. มีระบบติดตามการทำงานย้อนหลังของเจ้าหน้าที่ได้
  8. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีสายตรวจเข้าไประงับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
  9. รายงานเหตุการณ์ประจำวันที่พบเจอทุก ๆ วัน
  10. ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อปฏิบัติส่วนหนึ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเลือกใช้บริการรักษาความปลอดภัยของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

 

 

 

 “Silver Guard ที่ไหนมีเราที่นั่นปลอดภัย”

 


บริการที่เกี่ยวข้อง