• หน้าแรก
  • บริการ
  • สถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อบรมงานรักษาความปลอดภัย

สถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด เรามีสถานที่ฝึกอบรมจัดเตรียมไว้ให้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งให้บริการฝึกอบรมการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติ พร้อมหนังสือรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


สถานฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด พร้อมให้บริการงานฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยภายในการดูแลของท่าน 

ซึ่งหากใช้บริการดังกล่าวของบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด สิ่งที่คุณจะได้รับ ได้แก่

  • สถานที่ฝึกอบรบรักษาความปลอดภัยรับอนุญาติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • วิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยมาโดยเฉพาะ
  • หลักสูตรอบรมการรักษาความปลอดภัย
  • หนังสือรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบริการถานที่ฝึกอบรมจัดเตรียมไว้ให้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยเท่านั้น เพราะทางเรายังมีบริการงานรักษาความปลอดภัยด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะมาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีคุณภาพ

 

 

 “Silver Guard ที่ไหนมีเราที่นั่นปลอดภัย”

 


บริการที่เกี่ยวข้อง