โปรโมชั่นพิเศษ เดือนเมษายน 65

โปรโมชั่นพิเศษ เดือนเมษายน 65

สิทธิพิเศษ
เมื่อใช้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คนขึ้นไป ตามอายุสัญญาจ้างงาน

รับสิทธิ์ใช้งานฟรี!!! แอพพลิเคชั่นระบบการลาดตระเวนรายงานผลออนไลน์ นาฬิกายาม (Secure Checker Application) แสดงผลแบบ Realtime

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด