• หน้าแรก
  • บทความ
  • รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับการสนับสนุนลูกค้าตามมาตรฐานแรงงาน SMETA BSCI SA8000 มรท11
รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับการสนับสนุนลูกค้าตามมาตรฐานแรงงาน SMETA BSCI SA8000 มรท11

รปภ ซิลเวอร์การ์ด กับการสนับสนุนลูกค้าตามมาตรฐานแรงงาน SMETA BSCI SA8000 มรท11

11 ก.ค. 2566   ผู้เข้าชม 500

ซิลเวอร์การ์ด รปภ.กับการสนับสนุนลูกค้า
ตามมาตรฐานแรงงาน SMETA , มรท , BSCI ,SA8000 ฯลฯ


         ในปัจจุบัน ภาคการส่งออกถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศต่างๆ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับทิศทางของโลกในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมอันดีทั้งต่อสังคมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ผ่านการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆเพื่อเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งการขอการรับรองมาตรฐานต่างๆมีความเกี่ยวข้องกันทุกภาคส่วนไม่เพียงแค่การจัดการเกี่ยวกับบุคลากรภายในองค์กรเท่านั้น ยังเกี่ยวเนื่องกับผู้ให้บริการต่างๆ เช่น บริษัทฯรปภ., แม่บ้าน, คนสวน, Sub-Contract เป็นต้น

        ดังนั้น บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์การ์ด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ ด้านการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ได้มีการจัดทำระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต่างๆของที่ลูกค้าต้องการ ให้อยู่ในกระบวนการทำงานสามารถสนับสนุน การขอการรับรองมาตรฐานของลูกค้า เช่น ระบบมาตรฐาน The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือเรียกว่า SEDEX เป็นองค์กรและระบบการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ที่รวมกลุ่มสมาชิกทางธุรกิจทั่วโลก ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันคือ พัฒนาจริยธรรมของบริษัท หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่าย โดยบริษัทฯ ที่จะเข้ากลุ่มนี้ได้ จะต้องปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างมีจริยธรรมทั้งระบบ ไม่ใช่มีเฉพาะในบริษัทฯ ของตนเองเท่านั้น ต้องรวมไปถึงผู้ที่จัดจำหน่ายสินค้าให้ ก็ต้องมีจริยธรรมต่อแรงงานด้วยเช่นกัน หรือกล่าวง่ายๆ คือ กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วม SEDEX เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น จะไม่ทำธุรกิจ ไม่ซื้อของจากบริษัท ที่ไม่มีจริยธรรมในเรื่องของแรงงาน

         ซิลเวอร์การ์ด ผู้ให้บริการ ด้านการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) มาตรฐาน ISO9001:2015 จาก SGS Thailand มีการจัดการ วิธีการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ความต้องการของลูกค้า (SMETA) โดยปัจจัยต่างๆ 3 ด้านที่ ซิลเวอร์การ์ด ได้ดำเนินการการจัดการได้แก่

  1. การจ่ายค่าแรงค่าจ้างตรงตามกฎหมาย โดย กำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับ รปภ. ตามกฎหมายแรงงานจริง ทั้งเรื่อง วันทำงานปกติ การทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ การหยุดในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และการทำงานชดเชยในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามข้อกำหนดของ SMETA มรท11 BSCI SA8000
  2. จัดให้มีสวัสดิการของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ให้สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่มีรายการหักค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด จัดให้มีการลาตามกฎหมายที่กำหนด ให้แก่พนักงานทุกคน ตามข้อกำหนดของ SMETA มรท11 BSCI SA8000
  3. ชั่วโมงการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) ไม่เกินตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งการทำงานรายเดือนและรายวัน โดยมีการออกแผนตารางการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ) มีการตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ จัดมีกำลังพลสำรอง หมุนเวียนในการทำงาน และจัดให้มีการพักในระหว่างวันตามกฎหมายกำหนด ตามข้อกำหนดของ SMETA มรท11 BSCI SA8000

นอกจากนี้ ซิลเวอร์การ์ด จัดทำโครงสร้างองค์กรให้มีทีม Support Audit คอยสนับสนุนเอกสาร  ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการเข้าตอบข้อซักถามของ Auditor เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจอย่างสูงสุด
 

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์การ์ด จำกัด มุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจ ด้านงานรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ ตามข้อกำหนดของ มาตรฐานแรงงานต่างๆได้


บทความที่เกี่ยวข้อง

สังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน-บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด
28 ก.ค. 2564

สังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน-บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย