10 ข้อในการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการควรรู้

10 ข้อในการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการควรรู้

31 มี.ค. 2565   ผู้เข้าชม 116

ทุกวันนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน องค์กร ทั้งที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน

ล้วนมีความสำคัญ การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานจึงเน้น “มืออาชีพ” เพื่อความเชื่อมั่นว่า

จะสามารถปกป้องและคุ้มครอง ช่วยให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้จริง ๆ 

วันนี้ Silver Guard ขอนำเสนอ 10 ข้อในการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ผู้ประกอบการควรรู้

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยมาดูแลธุรกิจของคุณ

.

1. บริษัทต้องมีความน่าเชื่อถือ


ความน่าเชื่อถือของ บริษัทรักษาความปลอดภัย เป็นสิ่งแรกๆ ที่ควรจะพิจารณา เพราะความน่าเชื่อถือนั้นสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการได้ว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่


2. มีประสบการณ์การรักษาความปลอดภัย


ประสบการณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีในบริษัทรักษาความปลอดภัย ทั้งประสบการณ์ในการบริหารงาน และประสบการณ์ของพนักงานที่ดูแลรักษาความปลอดภัยด้านนี้โดยเฉพาะ


3. มีฝึกการอบรมพนักงาน


การเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรจะต้องเลือกบริษัทที่มีการอบรมพนักงานให้มีทักษะในด้านต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทักษะการต่อสู้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ


4. มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม


การคัดเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรจะต้องเลือกบริษัทที่มีการคัดกรอง คัดเลือกบุคลากรก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้รู้เท่าทันอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา


5. มีทักษะในการรักษาความปลอดภัย


การเลือก บริษัทรักษาความปลอดภัย ควรจะต้องเลือกบริษัทที่มีพนักงานที่มีทักษะในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านทักษะการต่อสู้ เพราะการต่อสู้คือการป้องกันตัวทางหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


6. เป็นมืออาชีพยังไม่พอต้องมีใจรักงานบริการ


ไม่ใช่แค่การดูแลรักษาความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คือการดูรักษาความปลอดภัยพร้อมกับการดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สถานที่ด้วย


7. เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย


บริษัทที่ให้บริการต้องมีการจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย


8. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล


มีการรับรองมาตรฐานสากล เช่น  ISO 9001:2015 ฯลฯ  เพราะเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานหน่วยงานและองค์กร และยกระดับความปลอดภัยให้มีมาตรฐานมากขึ้น


9. มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้


สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการรักษาความปลอดภัย เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยไปอีกขึ้น และ ทำให้ผู้ประกอบการ บุคลากร สามารถเข้าถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

10.  มีการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพ


บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินงานดี จะช่วยให้การติดต่อบริการ หรือการรับประกันงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ

.

หากคุณกำลังหาหาบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ให้ Silver Guard บริษัทรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

ดูแลธุรกิจของคุณด้วยประสบการณ์รักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี

ได้รับการรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 โดย SGS Thailand

ครอบคลุม ตอบโจทย์ รองรับ ทุกอุตสาหกรรม

เราพร้อมที่จะดูแลงานรักษาความปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ว่าจ้างและองค์สืบต่อไป

.

ช่องทางการติดต่อ / Contact

Web: https://www.silvguard.com/

Tel: 052-019925, 094-9255156, 095-6922225

E-Mail: [email protected]

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง