Fully Vaccinated By SANSIRI

Fully Vaccinated By SANSIRI

02 ก.ย. 2564   ผู้เข้าชม 182

ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ทาง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ได้อนุเคราะห์ สนับสนุนวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ใหักับพนักงานรักษาความปลอดภัย ของบริษัทฯ ในโครงการของแสนสิริในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร เช่น ดีคอนโดริน ดีคอนโดพิงค์ หมู่บ้านเศรษฐสิริสันทราย เดอะเบสท์ ดีคอนโดฮาย ดีคอนโดบลิซ ฯลฯ

 

ทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง กับทาง บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ได้อนุเคราะห์ สนับสนุน และเล็งเห็นความปลอดภัยและใส่ใจถึงพนักงานของเราทุกคน ซึ่งทางพนักงานได้ให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรครวมถึงลดการแพร่กระจายเชื้อในสังคม

 

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้

 

 

 

 

 

 


หากท่านกำลังมองหาบริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา SECURITY SILVER GUARD ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : Silvguard

LINE : @salesilverguard

Website : https://www.silvguard.com/


บทความที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะมาเป็น พปร. (หลักสูตรอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต)
24 มิ.ย. 2564

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจะมาเป็น พปร. (หลักสูตรอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต)

สาระน่ารู้