• หน้าแรก
 • บทความ
 • ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ-บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด
ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ-บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

ทำงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ-บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

15 ก.ค. 2564   ผู้เข้าชม 1,073

เนื่องจากการให้บริการรักษาความปลอดภัยนั้น ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ดีควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการให้บริการ เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการบริการที่ดี 

ตรวจสอบความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน

 • การส่งมอบงาน และ ความพร้อมของหน่วยงาน
 • การส่งมอบอุปกรณ์และความพร้อมในการใช้งาน
 • ความพร้อมของพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านบุคคล เครื่องแต่งกาย ผม เล็บมือ เป็นต้น
 • ส่งรายงานความพร้อมการเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง

การควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ

เข้าใจข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง

1. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัทกำหนดไว้

7. บุคคล/ยานพาหนะก่อนออกจากหน่วยงานต้องตรวจค้นทุกครั้ง

2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

8. ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นต้องลงบันทึกรายงานเหตุการณ์

3. ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด

9. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจุดรักษาการณ์ตามเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

4. ตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

10. รักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ

11. รักษาความลับของนายจ้าง

6. บุคคลภายนอกและยานพาหนะเข้าในหน่วยงานต้องแลกบัตรผ่านทุกครั้ง

12. พบสิ่งที่ผิดปกติให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

 

ข้อห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย

หมวดการแต่งกาย

 1. ห้ามสวมใส่เครื่องแบบนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด
 2. ห้ามแต่งกายที่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่น ใส่แว่นกันแดดสีดำ ใส่ต่างหู

    (ยกเว้น รปภ. หญิง) ไว้เล็บยาว ผมยาว หนวดเครายาว ทำสีผม และทาสีเล็บ

 1. ห้ามใช้ผ้าเช็ดหน้ารองคอเสื้อ พับแขนเสื้อ ขณะปฏิบัติหน้าที่

 

หมวดการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติหน้าที่ ( 7 ข้อ )

 1. ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบวินัยข้อบังคับของบริษัท
   
  • นอนหลับ ละทิ้งหน้าที่หรือจุดรักษาการณ์ หรือออกเวรก่อนคู่ผลัดมาเปลี่ยน
  • ดื่มสุราของมึนเมาอื่น ๆ หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด
  • เล่นการพนันหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นเล่นการพนันทุกชนิด
  • ก่อการทะเลาะวิวาท ยุยง เพื่อให้เกิดความแตกแยก
 1.  ห้ามประพฤติปฏิบัติตนขัดต่อระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
  • พูดคุยโทรศัพท์ในเขตหวงห้าม
  • สูบบุหรี่ในพื้นที่ห้ามสูบ
  • นำบุคคลเข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • นำอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถบันทึกภาพได้เข้ามาในหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การเคลื่อนย้ายยานพาหนะและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
 1. ห้ามอ่านหนังสือหรือทำงานอดิเรก
 2. ห้ามใช้คำพูดและกิริยาที่ไม่เหมาะสม สุภาพกับผู้ว่าจ้างและผู้มาติดต่อ
 3. ห้ามรับอาหารและเครื่องดื่มจากผู้อื่นที่ไม่รู้จักโดยเด็ดขาด
 4. ห้ามฟังวิทยุ เครื่อง MP3 ดูโทรทัศน์ และเครื่องสื่อสารที่ใช้เสียบหูฟังทุกชนิด
 5. ห้ามต่อเติม เพิ่มข้อความในเอกสารคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือบริษัท

ดังนั้นทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทั้งเรื่องการรักษาความปลอดภัยและงานบริการที่ดีของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงได้ให้มีการจัดทบทวนและฝึกอบรมให้พนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เพื่องานรักษาความปลอดภัยทีมีคุณภาพ

 

ข้อมูลจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

              สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม

หากท่านกำลังมองหาบริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา SECURITY SILVER GUARD ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : Silvguard

LINE : @salesilverguard

Website : https://www.silvguard.com/

 


บทความที่เกี่ยวข้อง