• หน้าแรก
 • บทความ
 • ยาเสพติด ภัยร้ายต่อสังคม -บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด
ยาเสพติด ภัยร้ายต่อสังคม -บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

ยาเสพติด ภัยร้ายต่อสังคม -บริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด

14 ส.ค. 2564   ผู้เข้าชม 826

          ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการนับเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลอันเนื่องมาจากปัญหาการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานได้ส่งผลร้ายต่อผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง/ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริสุทธิ์

          ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต พิการ และสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงาน เช่น อุบัติภัยบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ส่วนมากเกิดจากคนขับกินยาบ้าหรือยาเสพติดบางชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการขนสินค้าประเภทต่าง ๆ ผู้ใช้แรงงานหรือแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ในสถานประกอบการอาจสูญเสียชีวิตหรือพิการได้ อันเนื่องมาจากอุบัติภัยในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานที่ใช้ยาเสพติดขณะปฏิบัติหน้าที่

          ผู้ใช้แรงงานนอกจากจะได้รับผลร้ายทางร่างกายและจิตใจจากการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆ โดยตรงแล้ว ยังอาจถูกไล่ออกจากงานได้เนื่องจากไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายฝืนระเบียบของสถานประกอบการ ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังยังพลอยได้รับความเดือดร้อนอีกด้วย และที่สำคัญผู้ใช้แรงงานที่ใช้ยาเสพติดยังเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมกับบุตรหลานในครอบครัวของผู้ใช้แรงงานเอง

ในส่วนของผู้ประกอบการย่อยได้รับผลเสียหายโดยตรงจากการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการของตนเอง ดังนี้
 1. ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้แรงงานลดลง
 2. ผลผลิตลดลง
 3. เกิดอุบัติเหตุในการทำงานและความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ
 4. เพิ่มค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหาย
 5. เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่เกิดจากการเสพยาเสพติด
 6. ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
 7. ปัญหาโจรกรรมทรัพย์สินในสถานประกอบการ
 8. ปัญหาการเพิ่มภาระการบริหารงานบุคคล อันเนื่องมาจากผู้ใช้แรงงานมีปัญหาการใช้ยาเสพติด
 9. ปัญหาภาพพจน์ขององค์กรที่มีปัญหายาเสพติด

          ปัญหาการใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการเป็นปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จในการประกอบการซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวมาตลอดและได้มีนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในสถานประกอบการโดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบการ

 

 

สาเหตุหลักๆการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

 

          ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดไปในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากยิ่งขึ้นสำหรับกล่มผู้ใช้แรงงาน พบว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีสาเหตุหลัก 3 ประการคือ

 1. สาเหตุเกิดจากตัวผู้ใช้แรงงานเอง

 

  • ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินและการคลายเครียด
  • เพิ่มรายได้โดยทำงานล่วงเวลาเกิดกว่าที่ร่างกายจะรับได้จึงต้องใช้ยาเสพติด

 

 1. สาเหตุที่เกิดจากเจ้าของสถานประกอบการขาดคุณธรรมต้องแสวงหาผลกำไรมากขึ้น โดยการเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานด้วยการสร้างแรงจูงใจในทางที่ผิด เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักงานขับรถยนต์โดยสารในช่วงเทศกาลสำคัญผู้ใช้แรงงานจึงจำต้องฝืนทำงานเกินกว่าที่สภาพร่างกายจะรับได้ จึงต้องพึ่งพายาเสพติดโดยไม่ตั้งใจ

 

 1. สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางชนิด เช่น ผู้ใช้แรงงานที่มีอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างทาสี ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารระเหยประเภททินเนอร์และกาว เป็นต้น
  • สภาพการทำงานบังคับ เนื่องจากเจ้าของสถานประกอบการต้องการเร่งผลงานให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดหรือทันตามฤดูกาลจึงต้องใช้ยาเสพติดประเภทกระตุ้น เพื่อให้เกิดความตื่นตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น

          ซึ่งทางบริษัทรักษาความปลอดภัย ซิลเวอร์ การ์ด จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ทางบริษัทฯ จึงได้มีมาตรการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่านก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

ข้อมูลจาก : สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม


หากท่านกำลังมองหาบริการเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อเรา SECURITY SILVER GUARD ได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

ช่องทางการติดต่อ

Facebook : Silvguard

LINE : @salesilverguard

Website : https://www.silvguard.com/


บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱
05 เม.ย. 2565

ข้อดีของการใช้บริการบริษัทรักษาความปลอดภัย 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱

สาระน่ารู้