SILVER GUARD ที่ไหนมีเรา…ที่นั่นปลอดภัย

SILVER GUARD ที่ไหนมีเรา…ที่นั่นปลอดภัย

31 มี.ค. 2565   ผู้เข้าชม 38

ดูแลคุณด้วยหลัก 3S + 1T ให้คุณปลอดภัยอย่างมั่นใจ

ด้วยประสบการณ์ด้านการทำงานรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี

.

ดูแลคุณด้วยหลัก 3S + 1T 

👮🏻‍♂️ S_MART บุคลิกภาพ ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

👮🏻‍♂️ S_ERVICES มีการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

👮🏻‍♂️ S_ECURITY มีความเป็นเลิศด้านงานรักษาความปลอดภัย

👮🏻‍♂️ T_ECHNOLOGY ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน

.

✅ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (Accreditation Body of UKAS, NAC) ให้การรับรองโดย SGS Thailand

✅สนับสนุนลูกค้าในการตรวจสอบตามมาตรฐานแรงงาน เช่น SEDEX, SMETA, BSCI ฯลฯ

✅สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ยกระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

✅ลูกค้าชั้นนำให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา

.

เราพร้อมที่จะดูแลงานรักษาความปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพ

งานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับยิ่งๆ ขึ้นไป

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ว่าจ้างและองค์สืบต่อไป

.

ช่องทางการติดต่อ / Contact

Web: https://www.silvguard.com/

Tel: 052-019925, 094-9255156, 095-6922225

E-Mail: [email protected]


บทความที่เกี่ยวข้อง