Silver Guard Security 4.0

Silver Guard Security 4.0

31 มี.ค. 2565   ผู้เข้าชม 49

𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 𝟰.𝟬 👮🏻‍♂️🛡

𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱 เรามีครบเรื่องมาตรฐานที่ “รปภ.ยุคใหม่” ต้องมี

ครบ จบ ที่เดียว อุ่นใจทุกครั้ง เมื่อให้เราได้ดูแลธุรกิจของคุณ

.

✅ 1. มีใบอนุญาต และผ่านการอบรม


พนักงานของ 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗚𝘂𝗮𝗿𝗱 ของเรามีใบอนุญาตและมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามใบอนุญาตเลขที่ กท 9610131 ให้คุณได้มั่นใจเมื่อให้พนักงานของเราดูแลคุณ


✅ 2. S_MART บุคลิกภาพ ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า


เรามีการคัดสรรบุคลากรที่ มีบุคลิกภาพดี เครื่องแต่งกายที่ทันสมัย

เหมาะสมในการให้บริการ เช็คความพร้อมก่อนการให้บริการ

เพื่อสร้างสรรค์การรักษาความปลอดภัยที่มีระดับ  และภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้า


✅ 3. S_ERVICES มีการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า


พนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา ได้รับการอบรม ให้มีการบริการด้วยหัวใจ Service Mind สร้างสรรค์บริการที่เหนือความคาดหวัง  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของลูกค้า


✅ 4. S_ECUTITY มีความเป็นเลิศด้านงานรักษาความปลอดภัย


ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากว่า 20 ปี

และ มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสากล

พร้อมที่จะดูแลงานรักษาความปลอดภัย และพัฒนาศักยภาพงานรักษาความปลอดภัย

ให้เป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ว่าจ้างและองค์กรสืบต่อไป


✅ 5. T_ECHNOLOGY ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงาน


มีการนำเทคโนโลยี Silverguard Smart Application มาประยุกต์ใช้กับงานรักษาความปลอดภัย

สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน  การลาดตระเวนแบบ REAL-TIME   ระบบการจัดการผู้มาติดต่อ (VISITOR MANAGEMENT SYSTEM ) ระบบการรายงานเหตุการณ์ (Incident Report) และการติดตามผลการทำงาน ทุกๆกระบวนการทำงานรักษาความปลอดภัย  สามารถรายงานผลได้แบบ REAL TIME

สามารถ สะดวก ปลอดภัย ให้คุณมั่นใจ เมื่อมี SILVER GUARD

.

เราพร้อมที่จะดูแลงานรักษาความปลอดภัยและพัฒนาศักยภาพ

งานรักษาความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ว่าจ้างและองค์กรสืบต่อไป

.

ช่องทางการติดต่อ / Contact

Web: https://www.silvguard.com/

📞Tel: 052-019925, 094-9255156, 095-6922225

E-Mail: [email protected]

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง